Tupakkalaki on tiukentumassa ja vapaa röyhyttely ravintoloissa päättymässä. Asia on kaksipiippuinen: tupakoinnin vähentäminen on tietysti kannatettavaa, mutta samalla ravintolakulttuuri muuttuu huomattavasti kapakoiden atmosfääriin olennaisesti kuuluvan tupakansavun hävitessä suoraan tupakkakopin tuulettimeen. Tästä syystä Suomeen tulisikin perustaa erikseen määriteltäviä alueita, joilla sijaitsevien ravintoloiden ei tarvitsisi noudattaa tupakoinnin rajoittamiseen tähtääviä määräyksia seuraavilla ehdoilla: a) kansallisesti merkittävän perinteisen baarikulttuurin säilyminen ja b) matkailullinen potentiaali.

Helsingissä tupakkalaista vapaaksi alueeksi voisi valita Helsinginkadun, Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun väliin rajautuvan Harjun kaupunginosaan, jossa sijaitsevien noin 25 kapakan toimintaan uusi laki vaikuttaisi merkittävästi.

Poikkeamalla turvattaisiin näiden ravintoloiden hyväksi havaittu tupakointikulttuuri sekä todennäköisesti edistettäisiin samalla ravintoloiden muidenkin antikvaarisesti merkittävinä pidettävien piirteiden säilymistä. Tupakkalaittomuuden mahdollistama erityisasema näkyisi ravintoloiden asiakaskunnan laadun ja määrän sekä horisontaalisena että vertikaalisena kasvamisena ja mahdollisesti vaikuttaisi koko alueen arvostuksen lisääntymisen sekä johtaisi todennäköisesti uusien vastaavanlaisten yritysten perustamiseen.

Tilanteessa, jossa vapaa tupakointi ravintoloissa alkaa olla harvinaista Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, tupakkalaiton alue toimisi matkailullisena vetovoimatekijänä, joka houkuttelisi tupakkakulttuurista sekä vapaamielisestä ilmapiiristä kiinnostuneita matkailijoita ulkomailta saakka. Harkinnanvarainen vapautus tupakkalaista osoittaisi myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan moniarvoisuutta ja rohkeutta; harkittu särö tehokkaan innovaatioyhteiskunnan lainsäädännössä olisi symboli luovasta, valtavirran vastaisesta ajattelusta. /ts

Mainokset