Olen saanut huomata, että skandinaavisten kielten taitoni olisi saattaa jotenkin säädylliselle tasolle. Helpon ja hauskan tavan ottaa kielikylpyjä olen löytänyt verkosta. Nimittäin podcastit. Nehän ovat radio-ohjelman kaltaisia äänitiedostoja, joita voi tilata omalle koneelleen ja kuunnella sitten haluamallan hetkellä joko koneelta tai mp3-soittimesta, kts. esim. Ylen podcast-ohjeet.

Ruotsalaisia hyväksi havaitsemiani podcastingeja ovat Ruotsin radion Vetenskapsradion Historia-osuus sekä Göteborgin yliopiston Populärvetenskap otsikon alla pidetyt Akademiska kvart -"lounasluennot".

Jälkimmäisessä on ääneen päässyt ainakin pari etnologiakin, nimittäin Marie Nordberg otsikolla Man i kvinnoyrke. Att utmana traditionella könsmönster eller befästa dem sekä Barbro Johansson otsikolla Varför får barn betalt för att diska? Om vad pengaflöden inom familjen säger om barndomens betydelser. Tyypillisiä ruotsalaisen etnologian kysymyksenasetteluita, joo-o.

Minkä takia lapsille siis pitää maksaa tiskaamisesta ja muista kotitöistä? Barbro Johansson esittää haastattelututkimuksensa perusteella viisi syytä tähän: ensinnäkin työntekoa ei pidetä lapsen elämään kuuluvaksi ja sen vuoksi lapsen auttaminen vanhempien töissä halutaan korvata. Toiseksi rahan antamisella on pedagoginen funktio, halutaan että lapsi oppii rahan arvon. Kolmanneksi se kertoo siitä, että vanhempien ja lasten välinen kommunikaatio liittyy yhä enemmän rahaan (onko monetarisaatio joku oikea sana?). Neljänneksi nykyään ideaalina pidetään, että vanhemmat ja lapset keskustelisivat asioista ja pyrkisivät löytämään yhteisen ratkaisun ("alla kan bli nöjda") ilman että ketään tarvitsee pakottaa tekemään mitään ikävää. Viidenneksi rahan antamisella legitimoidaan työn teettäminen ja osoitetaan, että lasten ei tarvitse työskennellä perheen elannon eteen, vaan että vanhemmat ovat "kaksoiskompetentteja"; he voivat paitsi antaa lapsilleen mielekkäitä työtehtäviä niin sen lisäksi myös pystyvät maksamaan heille siitä.

Tuo on tosiaan aika ruotsalaista. Kuten se, että tukholmalaisen ruokakaupan hedelmäosastolla on kuulemma jaossa pikkubanaaneja: "För barnen". /ts

Mainokset