Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja -sarjassa on julkaistu Johanna Uotisen väitöskirja Merkillinen kone — Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus [väitöstiedote; Joensuun yliopisto]. Tutkimuksessa nostetaan esille "tietoyhteiskunnan piiloon jäävän ruohonjuuritason, pohjoiskarjalaisten
ihmisten kokemukset, käsitykset ja kertomukset tietoyhteiskunnasta sekä
informaatioteknologiasta". Väitöskirjassa käytetään ja kehitetään teknologian tutkimukseen kulttuurintutkimuksen menetelmiä. Taustalla on laaja etnografinen elämäkerta- ja haastatteluaineisto. Tutkimus tuottaa kuvaa siitä, millä tavoilla ja minkälaisin prosessein pohjois-karjalaiset ihmiset merkityksellistävät ja kesyttävät inoformaatioteknologiaa. Tutkimus liittyy monitieteiseen Tekar (teknologiapolitiikka, kansalaislähtöisyys ja arki) -tutkimushankkeeseen [lisätietoa hankkeesta].

Erittäin kiinnostavia näkökulmia. Valitettavasti vain humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille väitöskirjoille ominaiseen tapaan tutkimusta ei ole julkaistu verkossa, vain myyntiversiona. Lisäksi saatavuus ainakin pääkaupunkiseudun kaupungin- ja yliopiston kirjastoissa on heikko. Varsinkin kun tutkimuksen aineisto ja  tavoitteet ovat liittyvät niin selkeästi siihen, miten tavalliset ihmiset tietotekniikkaa käyttävät, soisi että tutkimuksen tuloksiin olisi kaikilla parempi pääsy. Edes pari artikkelia nettiin, jooko?

Mainokset