Brittiläinen Museums, Libraries and Archives Council (MLA, jota Suomessa kai vastaa Kamut eli eKAM) on julkaissut raportin sekä jakanut palkintoja webbisaavutettavuudesta ja julistaa, että "Museums, libraries and archives lead the way in website accessibility".

Suomessakin ala on kiitettävästi verkottunut, mutta kokonaisnäkemys hyvästä verkkoviestinnästä puuttuu. Vuoden (printti)museojulkaisuja palkitaan – miksei myös verkkosivuja ja -julkaisuja?

Näissä laatukilpailuissa helposti mitattavat tekniset ominaisuudet usein korostuvat ja sisällön arviointi tahtoo jäädä toisarvoiseksi. Hyvän saavutettavuuden ja esteettömyyden pitäisi olla jo itsestäänselviä lähtökohtia – tietoa asiasta kyllä löytyy, mainostettakoon tässä vaikka Saavutettava.fi -tietopankkia.

Mainokset