Opetusministeriön julkaisuja-sivuilla on luettavissa Digitaalisen television lisäarvopalvelut sisällöntuotannossa -tilannekatsaus -niminen selvitys. Sen perusteella digiteeveeltä on turha odottaa mitään uutta. Koska sisällölliset innovaatiot ilmeisesti loistavat poissaolollaan, keskittyy raportti teknologioiden esittelyyn. Entä se lisäarvo? Julkaisussa listataan kuusi erilaista ”lisäarvopalvelua”, jotka pinnallisesti luettuna vaikuttivat siltä, että ne on jo toteutettu internetissä. Pahinta on, että ensimmäisenä lisäarvopalveluna mainittiin Ohjelmaopas/kansallinen käyttöliittymä:

”Tärkein lisäarvopalvelu on elektroninen ohjelmaopas (EPG), jonka avulla käyttäjät voivat nähdä säännöllisten kanavien koko tv-ohjelmatarjonnan kerralla.”

Todella mahtavaa – tätä kannattaakin odottaa!

Entä mitä digitelevisio esimerkiksi museoille voisi tarkoittaa:

”Opetusministeriön hallinnonalalla digi-tv-lisäarvopalvelujen kehittämisessä on erityisen hedelmällisiä mahdollisuuksia erityisesti
• kirjastolaitoksen, kulttuuritoimen ja museoalan alueella, kytkien toimenpiteet myös
valtioneuvoston tietoyhteiskunta-aiheiseen politiikkaohjelmaan,
• nuorisotyön, liikunta-alan sekä yleisen kansalaistaidon edistämisen alueella, kytkien
toimenpiteet myös kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan,
• yleissivistävän koulutuksen alueella, sekä
• vapaan kansansivistystyön ja järjestötoiminnan alueella”

Here, there and everywhere siis… Toivottavasti digitv ei nyt ihan wapin lailla floppaa, mutta aika paljon on tekemistä, että digitelevisio tarjoaisi jotain lisäarvoa perinteisen telkkarin ja webin jatkeeksi.

Mainokset